Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

YourHobbyMarket respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de minimale verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een ​​beleid opgelost en gebaseerd op de behandeling van deze verwerkingen zelf, het doel ervan is gebaseerd op de mogelijkheden om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen toepassen.

Tot dat u op de website het gebruik van cookies en andere trackingsystemen heeft bereikt, plaatsen wij geen analytische en/of trackingcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het vervolg van het bezoek aan onze website kunt u de volgende gebruiksvoorwaarden volgen.

De huidige versie van de website van ons privacybeleid is de enige versie van de applicatie zolang de website wordt bezocht, totdat een nieuwe versie van de huidige wordt vervangen.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook wel “de Website”): YourHobbyMarket.com
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook: “De Beheerder”):

  UwHobbyMarkt
  Klaverstraat 13
  4456 CB LEWEDORP
  KVK: 64550141

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website de gegevens en informatie geven die worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor online gevraagde aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, vermoedens alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten werken en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik van aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met een herhaling van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is tien sterkte verboden. Als de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen een raadsel, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

De toegang tot een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of vernietigen tot het geheel van een onderdeel van de website

 • Alle informatie die de werking van de website verwijdert of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving van de strijd is met de internet-etiquette
 • De website is tijdelijk niet beschikbaar en heeft vervangende updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, oorzaken van het functioneren van de website, waardoor de website van een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle maatregelen te treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere aanvallen van virussen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleging.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vandaar het gebruik van de website van diensten toegankelijk via internet
 • gevolg van het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, danwel derden van uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met het gebruik van de website. U zult zich realiseren van elke actie tegen de beheerder als gevolg.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij aansprakelijk voor alle schade die hij diente mede lijdr en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door YourHobbyMarket, Onder persoonsgegevens worden herkend: alle informatie over een geïdentificeerde of anonieme natuurlijke persoon: als schijnbaarbaar wordt waargenomen een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met naam aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor een lichamelijke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Artikel 7 – Uw Rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie van wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, in ieder geval het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het rechtop gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@yourhobbymarket.com

Ieder verzoek dient te worden ondersteund van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarna uw handtekening is ingesteld en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. afhankelijk van de minimale van de vraag en het aantal van de vraag kan deze termijn indien nodig met 2 maanden verlengd worden.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In het geval van defect van enige we- of regelgeving, waarvan de bezoeker verdacht wordt en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een functionerende en overtuigende aanvraag van die computers, behalve deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wens te ontvangen heeft, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@yourhobbymarket.com

Als u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te volgen van het verzamelen ervan van enig ander ongeoorloofd gebruik van elke daad die een geleidelijke op de persoonlijke levenssfeer van die persoon(o)n(en) resulteert. De beheerder is in geen enkele situatie verantwoordelijk.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te volgen. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Facebook (trackingcookie)
 • Google Adwords (trackingcookie)
 • Functionele cookies: zoals sessie- Login- en Verlanglijst cookies voor het bijhouden van uw inlog en sessie-informatie
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we communiceren en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoeken of vanaf welke pc het bezoek mislukt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. bijdragen kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld halve advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen te stellen en anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies worden veroorzaakt door de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur. Tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt er een banner waarin we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website is het gebruik ervan waarschijnlijk. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Voor meer informatie over het gebruik en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleed.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden staat Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, behouden wanneer hiërarchie een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: André Snoep, info@yourhobbymarket.com , 0655996868